Середа, 17.01.2018, 08:08
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вчитель - це творча, ініціативна, завжди в пошуках нового та цікавого, активна особистість. Саме за такими цікавими та творчими людьми тягнуться допитливі учні, які проростають зернами мудрості та слави рідної школи та землі.

 
Вчителі нашої школи є активними учасниками науково-дослідницької діяльності, а саме в участі та підготовці учнів до Малої академії наук.
 
2013-2014 н.р.
1. Тімборовський Станіслав Зигфрідович - вчитель географії та трудового навчання.
 
Тези науково-дослідної роботи.
Відділення: Географія.
Секція: Геологія, геохімія та мінералогія.
Тема роботи: Окраїна Українського щита рідного краю Новоград-Волинського району: його минуле і сьогодення.

 Автор - Пелешок Анастасія Вікторівна
учениця 9-кл. Несолонської ЗОШ  І-ІІІ ступенів.
Педагогічний керівник: Тімборовський Станіслав Зигфрідович - вчитель географії вищої категорії, звання «Старший вчитель»
  
Мета роботи: дослідити окраїнну ділянку Українського кристалічного щита на території рідного краю Новоград-Волинського районуну, виявити зв’язки тектонічної будови і особливості рельєфу краю, опрацювати краєзнавчий матеріал для подальшого використання в навчальному процесі, господарській діяльності.
 
Об'єкт дослідження: причинно-наслідкові зв’язки будови земної кори, ре­льєфу, корисних копалин рідного краю.
 
Методидосліджень: загальнонаукові, галузеві, за способом отримання і обробки інформації, за способом зображення, математичний.
 
Висновок.  В роботі на прикладах краєзнавчого матеріалу розглянуто наукову проблему ритмічності, закономірностей процесів і явищ, встановлено причинно-наслідкові зв’язки будови земної кори, рельєфу і корисних копалин краю.
Ми радо вітаємо нашого колегу та нашу ученицю з отриманням диплому ІІІ ступеня на обласному етапі!
2. Данюк Аліса Іванівна - вчитель математики.
Тези науково-дослідної роботи.
Відділення: Математика
Секція: Прикладна математика.
Тема роботи: Застосування діофантових рівнянь

 Автор - Копотун Анастасія Михайлівна
учениця 10-кл. Несолонської ЗОШ  І-ІІІ ступенів.
Педагогічний керівник: Данюк Аліса Іванівна - вчитель математики Несолонської ЗОШ І - ІІІ ступенів
Науковий керівник: Сікора Ольга Павлівна
 

Мета роботитеоретичне вивчення діофантових рівнянь та пошук методів розв’язування прикладних задач за допомогою діофантових рівнянь з використанням комп’ютерних технологій.

Об’єкт дослідження – діофантові рівняння як один з важливих розділів теорії чисел.

Методи дослідження: індукція, дедукція, аналіз та синтез літератури, порівняння та систематизація отриманої інформації. 

Висновки:-   взявши за основу метод підстановки, можна використовувати електронні таблиці Microsoft Excel при розв’язуванні рівнянь та прикладних задач, моделями яких є діофантові рівняння;

-   в середовищі Microsoft Excel дуже зручно знаходити розв’язки лінійних діофантових рівнянь на деякому проміжку цілих чисел. Зручність полягає у тому, що можна змінювати коефіцієнти рівняння і автоматично отримати нові корені;

-    для того, щоб урізноманітнити завдання по даній темі, було розроблено ряд задач, які можуть використовувати викладачі, учні та студенти на заняттях.

24-25 лютого 2014 року в Житомирі відбувся ІІ етап конкурсу-захисту учнівських наукових робіт у відділенні "Математика", на який було представлено 46 робіт у 3 секції. Наша учениця 10 класу Копотун Анастасія представила роботу в секції "Прикладна математика" і зайняла 9 місце з 17.
 
2014 - 2015 навчальний рік
 
1. Дмитерчук Наталія Володимирівна - вчитель англійської мови
Відділення: Мовознавство
Секція: Англійська мова
Тема роботи: Вплив англійської мови на українського підлітка
 
 Автор - Пелешок Анастасія Вікторівна
учениця 10-кл. Несолонської ЗОШ  І-ІІІ ступенів.
Педагогічний керівник: Дмитерчук Наталія Володимирівна - вчитель англійської мови Несолонської ЗОШ І - ІІІ ступенів
Науковий керівник: Костюк Катерина Миколаївна

Метою роботи є аналіз англомовних запозичень, встановлення особливостей їх функціонування та впливу на українську мову та життя  сучасного підлітка.

Об’єктом дослідження є вплив англомовних запозичень в лексичному складі української мови. 
Предмет дослідження – англіцизми у житті підлітків.
Матеріалом дослідження слугувала система Інтернет та відповідна література.
У роботі використано такі методи дослідження: аналітико-описовий, зіставний, а також методи компонентного аналізу. У межах аналітико-описового методу застосовано прийоми класифікаційного аналізу в процесі визначення лексико-семантичних груп англомовних запозичень. За допомогою зіставного методу було досліджено лексичні особливості зіставлюваних мов (української та англійської) у їхніх подібностях і відмінностях. Метод компонентного аналізу, що є основним способом формалізації та визначення точності смислових відношень між лексемами, запроваджено для виявлення змін, які відбуваються в структурі лексичного значення слова в момент його запозичення іншою мовою; у дослідженні впливу вживання англіцизмів українськими підлітками. 
Наукова новизна.  У поданій роботі зібрано матеріали і дані про англіцизми, вплив та їх використання українськими підлітками. В ході роботи над даною темою було  зібрано та систематизовано ряд лексем котрі активно використовуються підлітками не звертаючи увагу на їх походження.
9-10 лютого 2015 року в Житомирі відбувся ІІ етап конкурсу-захисту учнівських наукових робіт у відділенні "Мовознавство", на який було представлено 50 робіт у 3 секції. Наша учениця 10 класу Пелешок Анастасія представила роботу в секції "Англійська мова" і зайняла 15 місце.
 
 
2015-2016 навчальний рік
 Дмитерчук Наталія Володимирівна - вчитель англійської мови
Відділення: Мовознавство
Секція: Англійська мова
Тема роботи: Новітні англіцизми в мовленні підлітків та їх вплив через ЗМІ
 Автор - Якимчук Софія Василівна
учениця 11-кл. Несолонської ЗОШ  І-ІІІ ступенів.
Педагогічний керівник: Дмитерчук Наталія Володимирівна - вчитель англійської мови Несолонської ЗОШ І - ІІІ ступенів
Науковий керівник: Костюк Катерина Миколаївна
 
 

Метою роботи є продовження аналізу англомовних запозичень, встановлення особливостей їх функціонування та впливу на українську мову та життя  сучасного підлітка.

Згідно зі встановленою метою визначаємо такі завдання:

  • визначити причини запозичень української мовою англійських слів;
  • дослідити особливості засвоєння англомовних запозичень сучасною українською мовою;
  • розглянути класифікації запозичень та сфери функціонування англіцизмів у сучасній українській мові;
  • встановлено причину запозичень іншомовних слів та продовжено роботу по пошуку новітніх англіцизмів у ЗМІ.

Об’єктом дослідження є вплив новітніх англомовних запозичень через ЗМІ на українського підлітка.

Предмет дослідження –  нові англіцизми у житті підлітків.

Матеріалом дослідження слугувала система Інтернет, тлумачні та англомовні словники, а також словники іншомовних слів та відповідна література.

У роботі використано такі методи дослідження: аналітико-описовий, зіставний, а також методи компонентного аналізу. У межах аналітико-описового методу застосовано прийоми класифікаційного аналізу в процесі визначення лексико-семантичних груп англомовних запозичень. За допомогою зіставного методу було досліджено лексичні особливості зіставлюваних мов (української та англійської) у їхніх подібностях і відмінностях. Метод компонентного аналізу, запроваджено для виявлення змін, які відбуваються в структурі лексичного значення слова в момент його запозичення іншою мовою; у дослідженні впливу вживання англіцизмів українськими підлітками.

Наукова новизна.  У поданій роботі зібрано матеріали і дані про англіцизми, а особливо нові іншомовні слова, що проникають в усне мовлення підлітків через рекламу, ЗМІ та пресу.

24-25 лютого 2016 року в Житомирі відбувся ІІ етап конкурсу-захисту учнівських наукових робіт у відділенні "Мовознавство", на який було представлено 25 робіт у 3 секції. Наша учениця 11 класу Якимчук Софія представила роботу в секції "Англійська мова" і зайняла 19 місце.

2016-2017 навчальний рік
Петрук Світлана Володимирівна - вчитель математики
Відділення: Фізика і астрономія
Секція: Астрономія та астрофізика
Базова дисципліна: Фізика
Тема роботи: Складний шлях до мрії. Леонід Костянтинович Каденюк
Прізвище учня:  Тарасюк Юрій Анатолійович
Педагогічний керівник :Петрук Світлана Володимирівна, вчитель астрономії Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст..
Науковий керівник: Скрипнюк Юрій Олексійович, методист районного методичного центру
Мета роботи: вивчити основні вимоги до майбутнього космонавта, фізичні та психологічні параметри, морально-вольові якості і добровільність прийнятого ним рішення. Розглянути план професійної підготовки космонавта до польоту у космос та виконання ними дослідних та експериментальних завдань на прикладі першого космонавта незалежної України.
Об’єкт дослідження: Біографія Л. К. Каденюка. Програми підготовки космонавта до польоту в космос.
Методи дослідження: Зібрана інформація дає можливість ознайомитися з програмою підготовки космонавтів до польоту в космос, робота над вивченням біографії першого космонавта незалежної України.
Висновки: 19 листопада, історична подія для незалежної України, виповнюється 20 років від початку польоту в космос на борту американського космічного корабля «Колумбія» Леоніда Костянтиновича Каденюка. До своєї мрії Леонід Каденюк пройшов довгий та тернистий шлях підготовки, освоїв спеціальність льотчика-випробувача першого або другого класу. Крім цього, вивчив масу дисциплін: динаміку космічного польоту, принципи роботи бортових систем корабля, бортові системи орбітальних станцій, біологію, астрономію, астрофізику, кольорове фотографування, геологію, медицину.
Численні дослідні роботи з фізкультури, соціології, психології, спортивній медицині та досвід підготовки перших загонів дозволили створити модель космонавта, здатного за рівнем фізичної підготовленості успішно стартувати і виконати програму польоту.
13-14 лютого 2017 року в Житомирі відбувся ІІ етап конкурсу-захисту учнівських наукових робіт у відділенні "Фізика і Астрономія", на який було представлено 17 робіт у 3 секції. Наш учень 11 класу Тарасюк Юрій представив свою роботу . Загальна кількість балів 35,51 Третій із чотирьох учасників.
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Січень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Корисні сайти
  • Відділ освіти Новоград-Волинської рда
  • Новоград-Волиська районна державна адміністрація
  • Copyright MyCorp © 2018Хостинг від uCoz